Cliff diving

săriturile în apă de pe stânci

Săriturile în apă de pe stânci este o formă de exprimare care este strâns legată cu săriturile de la nataţie de la platforme fixe, doar adaptată şi mai sălbatică decât cele din urmă. Pentru a te distra fără a avea frică de accidentări este necesar să îndeplineşti câteva cerinţe care nu sunt obligatoriu cele mai precise, dar sunt bazate pe experienţe culese şi deţinute. Primul necesită cunoştinţe aprofundate de nataţie, deoarece acestea sunt menite a fi sigure şi ajutătoare. Mai mult este nevoie ca musculatura săritorului să fie pe deplin dezvoltată, şi locul săriturilor sa fie ales special şi inspectat premergător. De obicei aceste zone sunt şi zone de căţărare deasupra apei.

Comments